You are here

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0222.3734.071
HR Department
ext:108
Finance Department
ext:107
Manuf Department
ext: 110
Liên hệ

Công ty TNHH VIKO SOLUTION

Địa chỉ: Lô 6, Khu công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bc Ninh 

Điện thoại:  (0222) 3734 071 

Fax:            (0222) 3734 631

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m10!1m8!1m3!1d3721.979689485769!2d105.9800227!3d21.1133759!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!5e0!3m2!1svi!2s!4v1529987337796" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0" allowfullscreen></iframe>