You are here

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0222.3734.071
HR Department
ext:108
Finance Department
ext:107
Manuf Department
ext: 110
Giới thiệu

 

Tên:              Công ty TNHH Viko Solution.

Địa chỉ:        Lô 6 Khu công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn, phường Tân Hồng,  TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dịch vụ:      Sửa chữa BGA và PBA.

MST:            2300 556 835

Liên hệ:      (0222) 3724 071. Fax: (0222) 3734 631
Web:            vikosolution.com.vn