You are here

Search

Support

Hotline:

0222.3734.071
HR Department
ext:108
Finance Department
ext:107
Manuf Department
ext: 110
University of Engineering and Technology, VNU Hanoi Certificate of Appreciation

 

- Ngày 04/07/2013 Khoa cơ hoc kỹ thuật và tự động hóa thuộc ĐH Công nghệ- ĐHQGHN đã trao bằng ghi nhận sư đóng góp về máy móc làm phương tiện giảng dạy trực quan cho nhà trường. 

 


Giáo sư của ĐH Công nghệ trao bằng ghi nhận cho Giám đốc của VIKO Solution  

                                                                      Bằng ghi nhận ĐH Công nghệ