You are here

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0222.3734.071
HR Department
ext:108
Finance Department
ext:107
Manuf Department
ext: 110
Dịch vụ PBA rework & Repair

Dịch vụ PBA rework & Repair

Dịch vụ sửa chữa PBA loại bỏ những linh kiện hư hỏng và thay thế mới.    


Đóng gói

Đóng gói bằng khay chuyên dụng

                


Nhiều cách đóng gói khác tuỳ theo yêu cầu của khách hàng.