You are here

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0222.3734.071
HR Department
ext:108
Finance Department
ext:107
Manuf Department
ext: 110
Chuyển giao kỹ thuật Reballing và Pattern rework tại Brasil (2014).

  

Đào to Reballing và Pattern rework.


Từ ngày 29/04 đến 13/06/2014 VIKO Solution cử chuyên gia sang Samsung Eletronica Da Amazonia (SEDA)- Brasil theo lời mời để đào tạo và chuyển giao kỹ thuật Reballing, Pattern rework. Chuyến đi đã thành công tốt đẹp và mở ra cơ hội phát triển, giao lưu, học hỏi của VIKO cũng như đánh dấu bước tiến mới của VIKO.