You are here

Tìm kiếm

Hỗ trợ trực tuyến

Hotline:

0222.3734.071
HR Department
ext:108
Finance Department
ext:107
Manuf Department
ext: 110
2015 Brasil Technology Training

Từ ngày 10/01 đến 27/01/2015 VIKO Solution cử chuyên gia sang Samsung Eletronica Da Amazonia (SEDA)- Brasil theo lời mời để đào tạo và chuyển giao kỹ thuật Reballing, Pattern rework (lần 2)

 

 

 

 

Tại SEDA Manaus, Brasil