Ngày 04/07/2013 Khoa cơ hoc kỹ thuật và tự động hóa thuộc ĐH Công nghệ- ĐHQGHN đã trao bằng ghi...
Từ ngày 10/01 đến 27/01/2015 VIKO Solution cử chuyên gia sang Samsung Eletronica Da Amazonia (SEDA...
Từ ngày 29/04 đến 13/06/2014 VIKO Solution cử chuyên gia sang Samsung Eletronica Da Amazonia (SEDA...